Extra m-grupp 23/1

Extra m-grupp avhålls den 23/1 kl 19:00, konferensavdelningen Alceahuset. Roslagsvatten besöker då oss för presentation av verksamheten samt svarar på frågor.

Ledamöter och ersättare för moderaterna i fullmäktige och övriga nämnder och bolag, samt intresserade medlemmar hälsas välkomna!