Extra m-grupp 18/9

Med anledning av budgetprocessen är det extra m-grupp den 18/9 kl 19:00. Lokal Largen, konferensavdelningen Alceahuset.

Fullmäktiges ledamöter och ersättare, övriga förtroendevalda samt medlemmar hälsas välkomna!