EXPO Nordost Mässa

Gå in och anmäl dig för att kampanja på www.moderaterna.net/kampanj

Fredag den 7 maj kl. 12:00-18:00
kl. 14:00 finns Kommunstyrelseordförande från Täby, Vallentuna och Österåker på plats
Lördag den 8 maj kl. 10:00-16:00 –
kl.11:00 Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm om kommunikation och infrastruktur
Söndag den 9 maj kl. 10:00-16:00 –
kl. 13:00 Johnny Munkhammar och Thomas Idermark från Timbro om välfärdsfrågor.

Åkertsberga idrottshallar vid Röllingby Gymnasium