Ett bra företagsklimat är grunden

-Att ha ett bra företagsklimat i vår kommun är en grundbult. Om vi lyckas ha många och växande företag i Österåker skapas det fler jobb och generar mer pengar till vår gemensamma välfärd. Jag vill att Österåker ska vara en attraktiv kommun för alla innevånare. Jag är stolt över att vi har lyckats sänka skatten med 50 öre och samtidigt höja både skolpeng och förbättra ersättningar för hemtjänsten. Det hade inte varit möjligt i en kommun med dåligt företagsklimat, säger Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher i en intervju med Svenskt Näringsliv.

Läs hela intervjun här