Årsmöte 22/2

Medlemmar i Österåkersmoderaterna kallas härmed till ordinarie stadgeenligt årsmöte den 22/2 klockan 19:00 i föreningslokalen, Luffarbacken 5 Åkersberga.

Årsmötestalare är det nyvalda finanslandstingsrådet Irene Svenonius.

Enklare förtäring serveras efter mötet. För att vi ska veta hur många som kommer ber vi samtliga som ämnar komma att föranmäla sig på osteraker@moderaterna.se 

För de som är bilburna sker parkering lämpligast på simhallssparkeringen.

Välkomna!