Årsmöte 22/2

I kväll har ordinarie årsmöte för Österåkersmoderaterna hållits. Ett drygt 50-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen. Efter goda snittar och mingel vidtog årsmötesdelen med inledningstal och därefter själva årsmötet.

Årsmötestalare, tillika mötesordförande var finanslandstingsrådet Irene Svenonius från Täby.

Irene inledningstalade om landstingets utmaningar och de frågor hon ämnar fokusera på framöver vad gäller att skapa största möjliga nytta och kvalitet i sjukvården och kollektivtrafiken.

 

Den nya styrelsen valdes enhälligt och ser efter konstituering ut enligt följande:

Ordförande: Isabelle Ankarfjärd Jäger (omval)

Vice ordförande: Johan Boström (omval)

Kassör: Erik Lanner (omval)

Ledamöter: Lotta Holmgren, Fredrik Rosengren (båda omval) samt Jonas Frykhult (nyval)

MUF representeras av MUF Österåkers ordförande Celine Alfredsson

Adjungerade i styrelsen är KSO Michaela Fletcher samt politisk sekreterare Joachim Holmqwist, som efter konstituering också är sekreterare i styrelsen.

 

Mats Höjbrandt och Carina Christiansen lämnar styrelsearbetet i och med årsmötet och de avtackades av föreningens omvalde ordförande Isabelle Ankarfjärd Jäger med varsin gåva.

Årsmötet utsåg Gunnar Hallberg till revisor med Ann-Katrin Flodén som ersättare.

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016

Valberedningens förslag till nomineringskommitté samt ombud till förbundsstämmor och Medborgarskolan bifölls enhälligt av årsmötet.