Åke en läromästare och en god vän

Det är med sorg vi meddelar att vår vän Åke Sundling den 12 december lämnat oss. Åke blev 81 år gammal. Sedan 60-talet har Åke varit en aktiv moderat i Österåker och bidragit till Österåkers utveckling genom sin många olika uppdrag inom moderaterna. Hans gärning inom moderaterna är stor genom hans engagemang i såväl rik-, landstings- och kommunpolitiken och långvarig ledamot i styrelsen och nu också genom moderata seniorer.
För mig var Åke en läromästare och en god vän. Åke tog sig osjälviskt an många av oss nya aktiva moderater och såg till att vi blev mer delaktiga i Österåkers framtid.

Moderaterna i Österåker kommer att vara närvarande vid begravningen samt stödja hjärt- och lungfonden enligt familjens önskemål.

För den som önskar närvara sker anmälan via Hallénius begravningsbyrå 08 540 207 38 senast 22 dec