NYHETSBREV 2010-09-20

Nu är valet över.
Moderaterna har stärkts sedans valet 2006 och tillsammans med Alliansen i Österåker har vi ökat från 28 till 31 mandat. Vi har således fått ett kraftigt stöd för att fortsätta att utveckla vår kommun. En viktig anledning att det gått bra är alla engagerade medlemmars insatser under den långa valrörelsen. Det har gjorts ett stort antal hembesök i stora delar av kommunen.

Nästan 10 000 av Fredriks böcker har delats ut liksom annat material på olika platser i kommunen samt i brevlådor.

Alliansen i Österåker har således fått en egen kraftig majoritet.

Tack alla valarbetare för ett fantastiskt arbete.

Kenneth Netterström

_________________________________________________________________

Nyhetsbrev 2010-08-23
Nu har långspurten startat. Valstugan har öppnat på Storängsvägen i anslutning till Storängstorget. Valstugan kommer att vara öppen så mycket vi orkar fram till valet. Den kommer att vara en naturlig samlingspunkt för alla moderater, aktiva som sympatisörer samt givetvis inte minst för alla de som är nyfikna på vad vi vill åstadkomma.
I går visade SIFO på ett övertag för alliansen och där vi Moderater är största parti vilket är klart glädjande. Att en ny SIFO nu på morgonen visar att 63 % av svenska folket har förtroende för Fredrik Reinfeldt medan endast 18 % hyser detsamma för Mona Sahlin känns stärkande.

_________________________________________________________________
2010-03-31
I dag har jag lämnat in vårt beslutade förslag till valsedel avseende kommunfullmäktigevalet i Österåker den 19 september 2010. Valsedeln har lämnats till länsförbundet som därefter kommer att lämna över den till länsstyrelsen för tryckning.

Jag tycker att vi har fått en mycket bra sammansättning på vår valsedel som nu innehåller 52 namn. Detta innebär att valsedeln som beslutades vid nomineringsstämman, i enlighet med stämmans beslut, har kompletterats med intresserade medlemmar.

Det är en bred sammansättning avseende ålder, olika erfarenheter och kön. Som exempel kan jag nämna att yngste kandidat fyller 18 år under våren och den äldste fyller 82 till hösten. Det är väl en bra spännvidd? Vi har också en hel del nya och spännande namn med på valsedeln. Moderaterna som av många motståndare ofta beskrivs som ett parti med män för män får nu det besvärligt. Bland de tio främsta har vi sex kvinnor varav fyra i topp. Bland de 20 första finns det 10 kvinnor och bland de 40 främsta 19 kvinnor. Detta utan någon som helst kvotering. Duktiga människor ska synas och ha ett avgörande inflytande oavsett kön eller ålder.

Den 19-20 mars var drygt hälften av kandidaterna med på en konferensresa som hade som målsättning att ta fram grunderna till vårt handlingsprogram för valet i september. Stämningen var mycket god och många goda idéer kom fram och diskuterades. Dessa håller nu på och sammanställs för att vi ska få fram ett första utkast till valprogram som alla medlemmar ska ha möjlighet att tycka till om och kunna påverka utformningen av vid kommande föreningsmöten.

Kenneth

_________________________________________________________________

2010-03-07
Jag vill tacka alla dem som var närvarande vid årsmötet för förtroendet att bli ny ordförande för moderaterna i Österåker. Det känns som en extra stor ära att under ett valår axla denna uppgift.

Föreningens viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för en moderat valvinst den 19 september i landet, i landstinget och naturligtvis här i Österåker. I den nyvalda styrelsen ska vi därför göra allt vi kan för att tillsammans med Er alla genomföra en riktigt bra valrörelse.

Vi kommer under våren ta fram det lokala handlingsprogram som vi avser att gå till val på. Detta program kommer många att vara med att arbeta fram. Arbetet kommer också att presenteras på kommande medlemsmöten för att alla medlemmar ska kunna vara med och påverka innehållet.

Vi måste alla vara övertygade om att vi kan vinna och att vi ska vinna för att vi också ska kunna övertyga våra kommuninvånare att moderaterna i Österåker är det naturliga valet. Vi tror att vi har goda möjligheter till detta. Det moderata budskapet tar nämligen avstamp i folks verklighet för att utforma framtiden.

Michaela Fletcher Sjöman har på ett alldeles utmärkt sätt utfört uppdraget som ordförande i vår förening och jag känner därför stor tillförsikt med att hon finns kvar i styrelsen.

Tillsammans med styrelsen och med Er alla andra medlemmar ingen nämnd men ingen glömd räknar jag med att vi arbetar för riktigt bra valresultat den 19 september. Det är bara tillsammans som vi blir starka nog att lyckas.

Än en gång ett stort tack för Ert förtroende.

Kenneth Netterström

_________________________________________________________________

2010-03-07

Jag vill tacka alla dem som var närvarande vid årsmötet för förtroendet att bli ny ordförande för moderaterna i Österåker. Det känns som en extra stor ära att under ett valår axla denna uppgift.

Föreningens viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för en moderat valvinst den 19 september i landet, i landstinget och naturligtvis här i Österåker. I den nyvalda styrelsen ska vi därför göra allt vi kan för att tillsammans med Er alla genomföra en riktigt bra valrörelse.

Vi kommer under våren ta fram det lokala handlingsprogram som vi avser att gå till val på. Detta program kommer många att vara med att arbeta fram. Arbetet kommer också att presenteras på kommande medlemsmöten för att alla medlemmar ska kunna vara med och påverka innehållet.

Vi måste alla vara övertygade om att vi kan vinna och att vi ska vinna för att vi också ska kunna övertyga våra kommuninvånare att moderaterna i Österåker är det naturliga valet. Vi tror att vi har goda möjligheter till detta. Det moderata budskapet tar nämligen avstamp i folks verklighet för att utforma framtiden.

Michaela Fletcher Sjöman har på ett alldeles utmärkt sätt utfört uppdraget som ordförande i vår förening och jag känner därför stor tillförsikt med att hon finns kvar i styrelsen.

Tillsammans med styrelsen och med Er alla andra medlemmar ingen nämnd men ingen glömd räknar jag med att vi arbetar för riktigt bra valresultat den 19 september. Det är bara tillsammans som vi blir starka nog att lyckas.

Än en gång ett stort tack för Ert förtroende.

Kenneth Netterström

_________________________________________________________________

2010-02-19

Ordförande har ordet

Bäste medlem,

En bit in på nya året och vi har nu fastställt valsedlarna för riksdag, landsting och kommun.

Nu är all energi och fokus på den mycket viktiga valrörelsen och de kampanjer vi ska genomföra för att än en gång söka väljarnas förtroende och öka våra mandat på alla nivåer. Det finns ett stort engagemang hos alla förtroendevalda inför valrörelsen och vill också du vara med i stort eller smått? Det finns något för alla. Kontakta valledare Pär.

En av de viktigaste uppgifterna vi nu har är att ta fram ett handlingsprogram. Det handlingsprogrammet är det som ligger till grund för våra vallöften för kommande mandatperiod och inriktning för framtiden. Bifogat finner du de tillfällen vi under våren har planerade för detta arbete. Alla medlemmar är välkomna att delta och förtroendevalda är kallad till dessa möten. Ju bredare förankring arbetet har desto bättre. Den 19 maj, när arbetet är klart, ska ett föreningsmöte anta programmet som vi sedan går till val på.

Inför varje tillfälle är det en inbjuden talare som inleder för att inspirera och för att ge lite tankar för vårt arbete.

I det bifogade kalendariet finner du tid, datum och plats.

Väl mött under våren och den kommande valrörelsen.

Med vänlig hälsning

Michaela Fletcher Sjöman

_________________________________________________________________

2010-01-23

Nu sätter det igång! Nu börjar valrörelsen på riktigt! Det är nu vi ska arbeta för att säkra att en borgerlig politik förs i Österåker och i landet. Något annat alternativ kan inte ens finnas i våra tankar.

Är du beredd att lägga ned mycket (eller lite) tid för moderaterna i Österåker? Är du beredd att lära dig mycket om vår politik här, i landstinget och riks? Är du beredd att träffa och ha roligt med andra glada och roliga moderater? Är du beredd att vara med och påverka framtiden? Särskilt viktigt är att du är med och påverkar vårt handlingsprogram 2010-2014 och långsiktigt. Då är du välkommen att boka alla datum i kalendariet som berör dig!

Vi ser ljust på framtiden, vi tror på vår politik och vi förbättrar för våra kommuninvånare, företagare och besökare i Österåker!

Boka upp i din kalender så slipper du sitta och fundera på vad du ska ägna din fritid åt! Det har vi redan ordnat!

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig.

Med varma hälsningar

Styrelsen gnm

Michaela Fletcher Sjöman

ordförande moderaterna i Österåker

Tel: 070 568 45 54

_________________________________________________________________

I går visade SIFO på ett övertag för alliansen och där vi Moderater är största parti vilket är klart glädjande. Att en ny SIFO nu på morgonen visar att 63 % av svenska folket har förtroende för Fredrik Reinfeldt medan endast 18 % hyser detsamma för Mona Sahlin känns stärkande.

Den senaste tidens opinionsundersökningar har förvisso varit positiva för främst oss moderater men också visat på att valet kommer att bli jämt och inget är klart förrän det är klart. För att vi ska kunna räkna med ett fortsatt borgligt styre på nationell, landstings- och lokal nivå fordras att vi alla hjälps åt.  Om vi ska ha en positiv utveckling med ansvarsfylld ekonomi så finns det inget annat val än ett moderatlett borgligt styre på alla nivåer.

Försök att tänka er bland annat följande:

 • Bättre att inte arbeta
 • Dyrare att anställa
 • Beskattning av boende
 • Beskattning av resor
 • Högre skatt på arbete för att minska skillnaden till pensionärernas skatt
 • En tro att alla problem löses med högre beskattning
 • Avveckling av kärnkraften
 • Avveckling av internationella åtaganden

Vilken post ska sedan Ohly ha?

Om alla hjälps åt genom att tala med vänner och grannar, genom att hjälpa till i olika kampanjer så har vi dock en god chans att fortsätta att reformera. Vi vill ju ha ett samhälle där det är individen som står i centrum och inte systemen och för att kunna fortsätta med det behövs att alla hjälper till.

Valarbetet har startat.

Kenneth Netterström

_________________________________________________________________

Den senaste tidens opinionsundersökningar har förvisso varit positiva för främst oss moderater men också visat på att valet kommer att bli jämt och inget är klart förrän det är klart. För att vi ska kunna räkna med ett fortsatt borgligt styre på nationell, landstings- och lokal nivå fordras att vi alla hjälps åt.  Om vi ska ha en positiv utveckling med ansvarsfylld ekonomi så finns det inget annat val än ett moderatlett borgligt styre på alla nivåer.

Försök att tänka er bland annat följande:

 • Bättre att inte arbeta
 • Dyrare att anställa
 • Beskattning av boende
 • Beskattning av resor
 • Högre skatt på arbete för att minska skillnaden till pensionärernas skatt
 • En tro att alla problem löses med högre beskattning
 • Avveckling av kärnkraften
 • avvveckling av internationella åtaganden

Vilken post ska sedan Ohly ha?

Om alla hjälps åt genom att tala med vänner och grannar, genom att hjälpa till i olika kampanjer så har vi dock en god chans att fortsätta att reformera. Vi vill ju ha ett samhälle där det är individen som står i centrum och inte systemen och för att kunna fortsätta med det behövs att alla hjälper till.

Valarbetet har startat.
Kenneth Netterström

_________________________________________________________________

Redigera

Ej hittat

Ledsen, men inget hittades från det begärda arkivet. Kanske hjälper det att söka.