Nyhetsbrev 2021-10-08

KSO Michaela Fletchers senaste nyhetsbrev finner du i menyn ovan under fliken Nyhetsbrev. Trevlig helg!

Viktig information.

Efter en varm och solig sommar börjar nu vardagen att återgå till det normala. Här nedan följer […]

Michaela Fletchers jul- och nyårsresumé

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher sammanfattar det gångna året och önskar en god jul. https://michaelafletcher.se/2020/12/21/jul-och-nyarsresume-2020/

Ditt engagemang – vår styrka

Välkommen att bli med i ett gäng som har kommuninvånarnas bästa för ögonen. Bli medlem i Österåkersmoderaterna! […]

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag på ny styrelse och ombud till stämma m.m. återfinnes i dokumentet nedan.

M-grupp 5/2

Moderata ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige kallas och övriga medlemmar inbjudes till m-grupp den 5/2 klockan 19:00 […]

Nyhetsbrev 2020-01-24

KSO Michaela Fletchers senaste nyhetsbrev finner du under fliken nyhetsbrev ovan eller under följande länk: https://www.osterakersmoderaterna.se/wp-content/uploads/2020/01/Nyhetsbrev-2020-01-24.pdf Trevlig […]

Motionsstopp 10/2

Motioner till årsmötet 19/2 ska vara styrelsen tillhanda senast 10/2. Dessa mailas på osteraker@moderaterna.se alternativt postas till […]