M-grupp 5/2

Moderata ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige kallas och övriga medlemmar inbjudes till m-grupp den 5/2 klockan 19:00 […]

M-grupp och gruppstyrelse 17/4

Moderata ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige kallas, övriga förtroendevalda och medlemmar inbjudes, till m-grupp den 17/4 klockan […]