Hög kvalitet och valfrihet

Österåker ska vara en kommun som erbjuder den enskilde invånaren frihet, självbestämmande, livskvalitet och trygghet. Varje människa är unik med olika förutsättningar och behov. Dessa skall tas tillvara och tillgodoses.

Varje människa har rätt att – under ansvar och med hänsyn till andra – bygga framtiden efter egen önskan, liksom rätten att utveckla sina personliga egenskaper. Vi vill att det offentliga ska tillhandahålla plattformen och verktygen för att varje människa ska kunna bygga vidare och utveckla sina liv. Politiker och byråkrater ska inte detaljstyra människors vardag.

Österåker är en kommun i tillväxt vilket är mycket positivt. Förutom ett ökat underlag för det lokala näringslivet ger det också ökade skatteintäkter. Detta möjliggör framtida satsningar inom kärnverksamheter, bl.a. skola och omsorg. En stark ekonomi är fundamentet på vilken all offentlig verksamhet vilar. För oss moderater är en stabil ekonomi och kloka prioriteringar en självklarhet. Kärnverksamheterna ska hålla hög kvalitet för att kunna svara upp mot Österåkersbornas behov. För oss är det självklart att det finns ett gemensamt ansvar att hjälpa när den egna förmågan sviktar. Man ska som invånare kunna räkna med att samhällets stöd fungerar.

Vi tror på valfrihet och en mångfald av utförare. Det ökar konkurrensen och bidrar till kontinuerlig utveckling. Vårdval och skolpeng ger individen mer makt. Kommuninvånarna ska ha så stor frihet över sina liv och sin ekonomi som möjligt och av den anledningen är det för oss principiellt viktigt med en attraktiv skattenivå.

 

Vår lokala politik inom de huvudsakliga politikområdena:

Skola och förskola

Trygghet

Vård och omsorg

Infrastruktur

Kultur och fritid

Miljö