Lotta Holmgren        Ordförande

Jens Jäger               Ledamot