Valberedningens förslag till årsmötet

Valberedningens förslag på styrelse samt ombud till Medborgarskolan och länsförbundsstämman: