Valberedningens förslag

Valberedningens förslag vid årsmöte M-förening Österåker
den 17 februari 2021


Moderata föreningsstyrelsen ( 8 platser inkl MUF)

Ordförande Isabelle Ankarfjärd Jäger
Vice ordförande Johan Boström
Ledamot Michaela Fletcher
Ledamot Richard Orgård
Ledamot Catharina Hellberg
Ledamot Anneli Widén
Ledamot Jennie Norlin
Ledamot MUF Celine Alfredsson
Anm. Styrelse skall bestå av ordf., vice ordf. samt minst tre ledamöter
NOT1: Jeanette Widén har ej deltagit i diskussioner eller val av Anneli Widén

Revisorer

Revisor Ann-Katrin Flodén
Suppleant Gunnar Hallberg
Anm. Revisor skall bestå av 1 ombud och 1 suppleant.
Anm: Revisorer tillika granskningsperson av rapport om lokalt partistöd.


Medborgarskolan

Ordinarie Richard Orgård
Suppleant Jeanette Widén
Anm. Medborgarskolan skall bestå av 1 ombud och en suppleant
NOT2: Jeanette widén har ej deltagit i diskussioner eller val av Jeanette Widen.


Moderata Seniorer

Representant Margareta Gustavsson


Ombud Länsförbundsstämman

7 ord platser + 7 ersättare

Ordinarie Michaela Fletcher
Ordinarie Hampe Klein
Ordinarie Christina Funhammar
Ordinarie Johan Boström
Ordinarie Isabelle Ankarfjärd Jäger
Ordinarie Jeanette Widén
Ordinarie MUF Celine Alfredsson
Ersättare Conny Söderström
Ersättare Kenneth Netterström
Ersättare Richard Orgård
Ersättare Anneli Hogreve
Ersättare Bror Jansson
Ersättare Andreas Adolfsson
Ersättare MUF Karl Siika
NOT3; Hampe Klein har ej deltagit i diskussioner eller val av Hampe Klein.
NOT4: Christina Funhammar har ej deltagit i diskussioner eller val av Christina Funhammar.
NOT5: Bror Jansson har ej deltagit i diskussioner eller val av Bror Jansson.
NOT6: Jeanette Widén har ej deltagit i diskussioner eller val av Jeanette Widén.


Valberedningen har bestått av:

Ordförande Christina Funhammar
Ledamot Bror Jansson
Ledamot Hampe Klein
Ledamot Jeanette Widén
Anm. MUF har ingen plats i valberedningen enl. stadgarna för partiförening. MUF har självskriven plats i styrelsen. I länsförbundsstämman representeras MUF efter medlemsantal och väljer av egen kraft dessa inom MUF.