Motionsstopp 10/2

Motioner till årsmötet 19/2 ska vara styrelsen tillhanda senast 10/2.

Dessa mailas på osteraker@moderaterna.se alternativt postas till Moderaterna i Österåker, Luffarbacken 5, 184 39 Åkersberga.