M-grupp 15/5

Moderata ledamöter och ersättare kallas och övriga förtroendevalda och medlemmar inbjudes till m-grupp den 15/5 klockan 19:00 i föreningslokalen.

M-gruppen inleds med talare, som denna gång är Mikael Sandström, tidigare bland annat statssekreterare på samordningskansliet på Statsrådsberedningen 2006–2014. Därefter tar de formella ärendena vid.