M-grupp och gruppstyrelse 17/4

Moderata ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige kallas, övriga förtroendevalda och medlemmar inbjudes, till m-grupp den 17/4 klockan […]

Välbesökt talarkväll 13/3

Det blev en välbesökt talarkväll i föreningslokalen när debattören Rebecca Weidmo Uvell besökte oss och höll ett […]

Omval av styrelsen

Det blev omval för föreningsstyrelsen på årsmötet den 20/2. Enda justeringen var att Anna-Maria Tipper blev ledamot […]

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag på ledamöter i föreningsstyrelse samt revisorer och ombud för verksamhetsåret 2019 återfinns under länken nedan. […]

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för Österåkersmoderaterna avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018: Verksamhetsberättelse 2018 Moderaterna

Årsmöte 20/2

Medlemmar i Österåkersmoderaterna kallas till ordinarie stadgeenligt årsmöte i föreningslokalen, Luffarbacken 5 den 20 februari klockan 19:00. […]

Michaela Fletcher vald till KSO 2019-2022

Michaela Fletcher valdes ikväll till Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd för perioden 2019-2022. Michaela har innehaft posten sedan […]

Nästa m-grupp 5/12

Fullmäktiges ledamöter och ersättare kallas och övriga förtroendevalda inbjudes till m-grupp den 5/12 klockan 19:00 i föreningslokalen.

Ulf Kristersson på besök

Idag den 28/11 besökte partiordförande och blivande statsministern Ulf Kristersson Österåkers kommun för att gratulera till ett bra […]

Österåker har landets lägsta skatt!

Kommunfullmäktige antog ikväll Alliansens budget med röstsiffrorna 36-14. Detta innebär 94 miljoner mer i satsningar för 2019 […]