Michaela Fletcher vald till KSO 2019-2022

Michaela Fletcher valdes ikväll till Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd för perioden 2019-2022. Michaela har innehaft posten sedan […]

Nästa m-grupp 5/12

Fullmäktiges ledamöter och ersättare kallas och övriga förtroendevalda inbjudes till m-grupp den 5/12 klockan 19:00 i föreningslokalen.

Ulf Kristersson på besök

Idag den 28/11 besökte partiordförande och blivande statsministern Ulf Kristersson Österåkers kommun för att gratulera till ett bra […]

Österåker har landets lägsta skatt!

Kommunfullmäktige antog ikväll Alliansens budget med röstsiffrorna 36-14. Detta innebär 94 miljoner mer i satsningar för 2019 […]

Nästa m-grupp 14/11

Fullmäktiges ledamöter och ersättare kallas och övriga medlemmar inbjudes till extra m-grupp 14/11 klockan 19:00 i föreningslokalen […]

M-grupp 17/10

Fullmäktiges ledamöter och ersättare kallas och övriga medlemmar inbjudes till M-grupp den 17/10 klockan 19:00 i föreningslokalen. […]

M-grupp 26/9

Den nyvalda fullmäktigegruppen kallas till konstituerande M-grupp klockan 19:00 i föreningslokalen den 26/9. Välkomna!

Läs senaste Österåkersmoderaten

Under nedanstående länk kan du läsa senaste numret av Österåkersmoderaten digitalt. Den återfinns även i veckans Kanalen […]