Tillsammans kan vi lösa problemen med droger och våld

Nu tar vi krafttag mot droger och våld! Genom ett utökat samarbete mellan kommunen, Polisen och frivilligorganisationer stärks insaterna med både förebyggande insatser och direkta åtgärder.

Läs kommunens pressmeddelande här, se informationsfilmen och Michaela Fletcher Sjömans brev i tillägg till filmen på Österåker.se

Pressmeddelande:

Gemensamt krafttag mot drogmissbruk i Österåker
Tillsammans med polis och skola satsar Österåkers kommun stort på att motverka drogmissbruk bland ungdomar. Som en del i arbetet lanseras en ny informationsfilm om de gemensamma insatserna.
Stor tillgänglighet av narkotika i kombination med en mer liberal syn leder till att drogmissbruk bland unga ökar. Österåkers kommun
arbetar brett för att förhindra detta och den brottslighet som följer i drogernas spår.
Genom kommunens satsning, Trygg i Österåker genomförs förebyggande åtgärder över gränserna mellan förvaltningar, polis och skola. En
trygghetssamordnare anställs i augusti och en särskild trygghetslinje, som man kan ringa till om man känner sig otrygg i kommunen, är
öppnad.
Nu släpper kommunen också en film om arbetet mot droger i Österåker. 
– Vi vill med filmen visa att vi tar detta på största allvar både från Polis och kommunens sida och samtidigt väcka frågan hos
föräldrar som naturligtvis alltid har det största ansvaret. Om det är någon ungdom som trots allt ”trillar dit” är det vårt ansvar att göra vad vi kan,
säger Michaela Fletcher Sjöman, Kommunstyrelsens ordförande.

Michaela Fletcher Sjöman berättar mer om Österåker kommuns arbete mot droger på  www.osteraker.se Här finns även kommunens
informationsfilm.

Österåker kommuns trygghetslinje:
Känner du dig orolig när du vistas utomhus i kommunen på natten? Ring kommunens trygghetslinje
och tala med en väktare i bil från kommunens vaktbolag Prevendo. Telefonnummer: 0900-88 80 240.
För mer information:
Michaela Fletcher Sjöman, Kommunstyrelsens
ordförande.
michaela.fletchersjoman@osteraker.se, 08-540 81069, 073-644 35
62
Elisabeth Gunnars, Ordförande Kultur- och utbildningsnämnden
elisabeth.gunnars@osteraker.se, 08- 540 810 63
Ann-Christine Furustrand, Oppositionsråd
ann-christine.furustrand@osteraker.se, 08- 540 810 84