Österåker satsar över 912 miljoner på bästa skolkommun

 

På Kommunfullmäktige 20 juni beslutades om budgetdirektiven för 2012. Totalt
satsar kommunen drygt 912 mkr på verksamheterna inom förskola, skola och kultur.

– Det känns mycket bra att kunna ge så positiva besked. Satsningarna visar på att vi
menar allvar med våra inriktningsmål, att bli länets bästa skolkommun, säger Michaela Fletcher Sjöman (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Förutom volymförstärkning enligt befolkningsprognosen och indexuppräkningar så
har man valt att göra ett antal politiska satsningar nästa år. De satsningar som görs
är bland annat satsningar på särskilt stöd och musikskolor. Kommunen gör det möjligt för barn och ungdomar att själva välja musikskola, oavsett kommunal eller enskild. Språkstöd får ett extra bidrag i årets budget så även IT-satsningen om totalt 4 mkr.

Kulturen i Österåker får 2012 också ett lyft då Berga Teater byggs om till en så kallad A-scen och den totala satsningen uppgår till 10 mkr.

Jämfört med 2010 satsar kommunen nära 23 miljoner mer på dessa verksamheter.

– Satsningen är en i ledet för att nå våra fyra inriktningsmål, där skolan är prioriterad, avslutar Michaela Fletcher Sjöman

(pressmeddelande från Österåkers kommuns hemsida)