Nya ridstigar i Österåker

Nya ridstigar i Österåker
Ridning

Hästnäringen i Österåker sysselsätter många, förgyller fritiden för än fler och håller landskap öppna. Nu har kommunen tagit fram en ridstigsplan och kommer årligen att avsätta medel för nya ridstigar.– Med en plan för nya ridstigar kan Österåker utvecklas som en hästvänlig kommun med goda ridmöjligheter och minska de konflikter som kan uppstå om det rids på olämpliga ställen, säger Ingela Gardner Sundström, Kommunstyrelsens ordförande.

Först planeras ridstigarna runt tätorten Åkersberga, men på sikt ska ytterområden också ingå i planen.
– För att främja ridmöjligheterna i tätorten behövs anlagda ridstigar som tar hänsyn till olika intressen, säger Ingela Gardner Sundström. Nu påbörjas arbetet med att realisera den föreslagna ambitiösa planen, givetvis i samråd med mark- och fastighetsägare.

Här kan du ta del av en karta (pdf) som visar befintliga och föreslagna ridstigar i Åkersberga tätort. Den föreslagna sträckningen ska nu studeras mer detaljerat.

För mer information kontakta:
Ingela Gardner Sundström, Kommunstyrelsens ordförande, 070-315 07 29
Christine Forsberg, planingenjör, christine.forsberg@osteraker.se, 08-540 813 76