Ny ordförande vald på årsmötet

Den 10 mars hade vi ett välbesökt årsmöte, där närmare 50 medlemmar kom. Efter god mat och mingel var det dags årsmötestalaren  Mattias Thorsson, kommunikationschef, att presentera sin analys av valresultat, väljarströmmar och hur vi befäster vår position som det ledande partiet i länet och i kommunerna.

Därefter var det dags för de ordinarie årsmötesförhandlingarna, där klubban svingades på ett eminent sätt av riksdagsman Erik Ottosson från Huddinge.

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.

Till ny ordförande utsågs, enhälligt, Isabelle Ankarfjärd Jäger och till ny ledamot utsågs Fredrik Rosengren. Båda är relativt nya i vår förening och har varit väldigt aktiva.

Det blev omval på vice ordförande Johan Boström samt ledamöterna Erik Lanner, Mats Höjbrandt, Carina Christiansen och Lotta Holmgren.

Till revisor utsågs Gunnar Hallberg och till revisorssuppleant Ann-Katrin Flodén.

 

Den nyvalda ordföranden Isabelle Ankarfjärd Jäger

 

Kommunikationschef Mattias Thorsson årsmötestalade

 

Avgående ordförande Jeanette Widén avtackades

 

Nye ledamoten Fredrik Rosengren