Kallelse nomineringsstämma 10/1-2018

Härmed kallas betalande medlemmar i Österåkersmoderaterna till nomineringsstämma för fastställande av valsedel till Kommunfullmäktige perioden 2018-2022.

Datum: Onsdagen den 10/1-2018.

Tid: 19:00. Avprickning från 18:15. Medtag legitimation

Plats: KF-salen, Alceahuset, Åkersberga

Väl mött!

/Nomineringskommittén