Nästa m-grupp är den 9/4

Kallade: Fullmäktiges ledamöter och ersättare

Inbjudna: Övriga moderata förtroendevalda och medlemmar

 

Tid 19:00

Plats: Largen, konferensavdelningen Alceahuset