Nästa m-grupp är den 4/9

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, övriga moderata förtroendevalda samt medlemmar i moderaterna är välkomna!

Tid: 19:00

Plats Largen. Konferensavdelningen Alceahuset.