Nästa m-grupp är den 12/6

Tid 19:00

Plats: Largen, konferensavdelningen, Alceahuset.

Fullmäktiges ledamöter och ersättare, övriga förtroendevalda samt intresserade medlemmar hälsas välkomna!