Nästa m-grupp 24/10

Nästkommande m-gruppsmöte är den 24/10. Plats: Alceahuset.

Välkomna!