Nästa M-grupp 18/5

Moderata fullmäktigeledamöter och ersättare kallas och övriga förtroendevalda och medlemmar inbjuden till M-grupp i Largen, Alceahuset kl 19:00 den 18/5.