Nästa m-grupp 12/12

Nästkommande m-grupp är den 12/12 klockan 19:00. Plats: Alceahusets konferensavdelning.

Även intresserade medlemmar är välkomna!