Nästa m-grupp 11/2

Fullmäktiges ordinarie ledamöter och ersättare är kallade, övriga förtroendevalda och intresserade medlemmar är inbjudna.

Tid: 19:00. Plats: Largen, konferensavdelningen Alceahuset

Välkomna!