Medlemsmöte den 8 december 2010 kl 19.00

Runö Företags center, Företagsallén 10, tel. 08-540 674 10

Nu har förhandlingarna med de övriga partierna i Österalliansen genomförts.

Moderaterna har gjort ett mycket bra val och fått flest röster någonsin i Österåker vilket också speglas i förhandlingsresultatet.

För att ge Er alla en rapport om resultatet av dessa förhandlingar och valberedningens förslag till nominering av uppdrag så kallar vi till:

Föreningsmöte med Glögg.

Anmäl dig innan till osteraker@moderat.se eller 08 540 674 10 så vi vet hur många som kommer och för de inköp som ska göras.
Ett frivilligt bidrag om 25 kr till föreningskassan mottages med glädje vid ankomst.