M-gruppsmöten hösten 2011

Under hösten 2011 kommer m-gruppsmöten att hållas på följande onsdagar

24 augusti kl 19
20 september kl 19 (OBS TISDAG!)
19 oktober kl 19
23 november kl 19
14 december kl 19

M-gruppsmöten hålls i konferensavdelningen i Alceahuset om inget annat anges.

Förtroendevalda och medlemmar hälsas välkomna!