Internationella Engelska Skolan till Österåker!

Internationella Engelska Skolan har lämnat in en ansökan till Skolinspektionen om att få etablera en grundskola i Österåkers kommun. Om allt går enligt planerna kan verksamheten vara igång 2019-2020.

– Detta är väldigt positivt för Österåkers kommun. Det tillför en extra bredd och spets vad gäller skolutbudet i kommunen. Vi välkomnar att Engelska skolan etablerar sig här och kommer nu att inleda ett arbete med att finna en lämplig lokalisering, säger Michaela Fletcher (M) Kommunstyrelsens ordförande.

Internationella Engelska Skolan bedriver minst 50 % av sin utbildning på engelska och resten på svenska. De har höga målsättningar för sina elever och höga krav i sin rekrytering av lärare. Ordning, struktur och trygghet anser man vara receptet för ett framgångsrikt lärande.

Läs mer i IES:s pressrelease under länken nedan:

http://corporate.engelska.se/sv/pressmeddelanden?page=/sv/pressmeddelanden/internationella-engelska-skolans-ansoker-om-nyetableringar-1460678