Information från Borgerligt Alternativ

PRESSINFORMATION

 

Offensiv ny nomineringsgrupp i Österåker

 

Vid sitt första reguljära årsmöte kommer Borgerligt alternativ i Österåker Östra Ryd att fastställa valsedeln till kyrkovalet i höst. Den nya nomineringsgruppen har till uppgift att samla alla som har en borgerlig grundsyn och vill utveckla och stärka Svenska kyrkan.

Den nya nomineringsgruppen – som kommer att finnas över hela landet – är helt partipolitiskt obunden. På den valsedel som kommer att fastställas kommer att finnas kandidater med skiftande bakgrund och erfarenhet men med en borgerlig grundsyn. Pär Lindforss – som är ansvarig för nomineringsarbetet –  konstaterar att intresset för den nya nomineringsgruppen är mycket stort.

En av de stora utmaningarna för Svenska kyrkan är att stärka sin ställning i samhället och attrahera fler medlemmar, inte färre. Vinterns debatt kring skolavslutningarna i kyrkan visar att det faktiskt finns ett stort förtroende för kyrkan och dess medverkan i vardagslivet och skolavslutningarna.

Den värdegrund som Borgerligt alternativ går till val på bygger på att ha en öppenhet för skilda synsätt i församlingarnas arbetssätt och gudstjänstutformning. Inte minst gäller det i vår egen församling – Österåker Östra Ryds församling. Det gäller också att finna nya mötesplatser till vilka fler känner det naturligt att komma.