Inbjudan till Föreningsmöte

Den 16 jun kl. 19:00 kallar föreningen till föreningsmöte i Alceahuset.

Dagordning:
1. Antagande av föreningens framtidsprogram 2010-2014
2. Övriga frågor

Om du vill ta del av vårtr Framtidsprogram är du välkommen att höra av dsig så skickar vi alla ahndlingar.

OSA: osteraker@moderat,se

Väl mött,

Kenneth Netterström
ordförande