Extra m-grupp 30/11

Moderata ledamöter och ersättare i fullmäktige kallas och övriga förtroendevalda och medlemmar inbjudes till extra m-grupp onsdagen den 30/11 klockan 19:00,  inför Kommunfullmäktige den 5/12.

Plats: Föreningslokalen, Luffarbacken 5.

Välkommen!