Avslutat uppdrag som ordförande – Gratulerar Kenneth Netterström

Har nu lämnat över ordförande klubban till Kenneth Netterström efter fyra år som föreningsordförande. Vilken erfarenhet och vad jag har lärt mig mycket om förenignen, moderaterna och inte minst om politiken.
Dessa fyra år har varit ovärdeliga för mig. Först och främst vill jag tacka för förtroendet under dessa år och det är inte utan att jag tänker tillbaka. img_882520michaela20och20kenneth2021
I mars för fyra år sedan blev jag tillfrågad dagen före eller samma dag, det minns jag inte riktigt, om jag kunde tänka mig att ställa upp som ordförande. Till saken hörde att jag redan var valledare. Jag blev glad för förtroendet naturligtvis och tackade ja utan tvekan. Tack och lov arbetade jag inte särskilt mycket under denna tid utan kunde ägna mig fullt ut åt föreningsarbetet. En förutsättning för att jag överhuvudtaget skulle klara av arbetet som förenignsordförande och valledare var att jag skulle få ha en mycket kunnig och erfaren person bredvid mig. Den personen blev Åke Sundling som var expert på stadgar och formalia och som också blev en mycket god vän under dessa år. Det underlättade mitt arbete rejält viket jag är mycket tacksam för. Arbetet blev också lättare eftersom länsförbundet och den service de har bidragit med alltid varit profesionella och korrekta. En enorm trygghet har jag känt att alltid kunna ringa och veta att jag kan få hjälp när det har behövts. Så även ett stort tack riktar jag till Sverker Eriksson och hans stab.

Uppdraget som föreningsordförande och valledare ett vallår var naturligtvis inget lätt jobb men det var det värt! Vi ökade med 5 (fem!) mandat i Österåker, från 12 till 17 mandat. Utöver glädjen att öka mandaten fick jag också många nya vänner i Österåker men också i moderaterna i staden, länet och faktiskt hela Svergie.  All den tid och alla den energi som har lagts ner inte bara av mig utan av alla andra engagerade moderater har varit värt allt arbete när jag fått så många nya vänner, ny kunskap och erfarenheter.

Nu är det alltså dags för mig att imorgon på årsmötet lämna ordförandeklubban vidare och det är med viss sorg eftersom det innebär att den här tiden är förbi men jag har samtidigt en mycket spännande och utmanande tid framför mig som list-etta för moderaterna i Österåker. 
Denna valrörelsen kommer att bli mycket lättare och samtidigt mycket svårare. Lättare för att jag vet mer nu än jag gjorde vid förra valet och svårare därför att detta är det viktigaste valet vi någonsin stått inför.

Men jag ser ljust på framtiden och jag vet att alla vi som hittills valt moderaterna också kan förmedla vår politik vidare. Vi har alla en tro på människan och människans förmåga att själv fatta beslut

Så än en gång ett stort och varmt tack för dessa fyra år och jag ser fram emot fyra år till inom andra områden i politiken i Österåker.
Michaela Fletcher Sjöman

Läs mer HÄR