Årsmöte

Välkommen till Österåkersmoderaternas Årsmöte 

Datum: Lördag den 18 februari
Klockan: kl.15.00
Plats: Fullmäktigesalen på plan 4, Alceahuset (Kommunhuset), Åkersberga

Talare: Maria Stockhaus, kommunalråd från Sollentuna

En lättare förtäring serveras i anslutning till årsmötet, anmälan om deltagande till klubbmästaren Ulf Ellnebrantpå telefon 08-540 61 703 eller på e-post ulf.ellnebrant@swipnet.se senast 15 februari.

Varmt välkommen

Styrelsen i Österåkersmoderaterna

 

Valberedningens förslag Moderaterna 2012, ver 2 (korriger

Verksamhe..

Förslag-föredragningslista-Österåker

Motion 2012 Kraftledningar nr 1

Motion 2012 Passivhus nr 2

Motion till årsmötet 2012 nr 3