Moderata ordföranden, ledamöter och ersättare i Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige och nämnder finner du under respektive länk nedan:

 

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Skolnämnden

Kultur- och Fritidsnämnden

Byggnadsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Socialnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Produktionsstyrelsen

Valnämnden