Michaela Fletcher

Johan Boström

Hampe Klein

Christina Funhammar

Conny Söderström

Kenneth Netterström 

Richard Orgård

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Kommunstyrelsen består under mandatperioden 2019-2022 av 14 ledamöter. Den styrande Alliansen i Österåker har 8 mandat och oppositionen har 6 mandat. Moderaterna innehar posten som Kommunstyrelsens ordförande samt har utöver det tre ledamöter.