Michaela Fletcher

Johan Boström

Hampe Klein

Conny Söderström

Christina Funhammar

Kenneth Netterström

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Kommunstyrelsen består under mandatperioden 2015-2018 av 13 ledamöter. Den styrande Alliansen i Österåker har 7 mandat och oppositionen har 6 mandat. Moderaterna innehar posten som Kommunstyrelsens ordförande samt har utöver det två ledamöter.