Moderaterna har under mandatperioden 2018-2022 18 mandat av 51 och är största parti i Österåkers Kommunfullmäktige.

Moderaterna styr kommunen tillsammans med partierna i Alliansen (L, C och Kd). Tillsammans har vi majoritet med 27 av 51 mandat. 

Här nedan är samtliga moderata ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige:

Ingela Gardner

Johan Boström

Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordf.

Michaela Fletcher 

Hampe Klein

Eliza Roszkowska Öberg

Christina Funhammar

Kenneth Netterström

Isabelle Ankarfjärd Jäger

Jeanette Widén

Conny Söderström

Fredrik Rosengren

Anneli Hogreve

Conny Ling

Camilla Klein

Lotta Holmgren

Berndt Hogreve

Anneli Widén

Bror Jansson

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Mats Höjbrandt

Gunnar Hallberg

Birgitta Netterström

Gunnar Fristedt

Richard Orgård

Annika Lööv

Johan Carselind

Kim Skerving

Peter Rönnlund

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare