Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kenneth Netterström          Ordförande

Gunnar Fristedt                  Ledamot

Anneli Widén                      Ersättare

Sören Ahlstedt                    Ersättare