Styrelsen för Österåkersmoderaterna (vald av årsmötet 2019-02-20, konstituerad samma dag):

Isabelle Ankarfjärd Jäger, Ordförande

Johan Boström, Vice ordförande

Joachim Holmqwist, Sekreterare

Fredrik Rosengren, Ledamot – Kampanjansvarig

Anneli Widén, Ledamot

Conny Ling, Ledamot

Catharina Hellberg, Ledamot – Klubbmästare

Celine Alfredsson, Ledamot (MUF)

Michaela Fletcher, adjungerad ledamot (KSO)

Ordförande Isabelle Ankarfjärd Jäger