Styrelsen för Österåkersmoderaterna (valda av årsmötet 2018-02-21, konstituerad samma dag):

Isabelle Ankarfjärd Jäger, Ordförande

Johan Boström, Vice ordförande

Erik Lanner, Kassör t.o.m. 2018-09-26

Anna Maria Tipper Adjungerad kassör fr.o.m. 2018-10-24

Joachim Holmqwist, Sekreterare

Fredrik Rosengren, Ledamot

Anneli Widén, Ledamot

Conny Ling, Ledamot

Catharina Hellberg, Ledamot

Celine Alfredsson, Ledamot (MUF)

Michaela Fletcher, adjungerad ledamot (KSO)