Styrelsen för Österåkersmoderaterna (vald av årsmötet 2021-02-17)

Isabelle Ankarfjärd Jäger, Ordförande

Johan Boström, Vice ordförande, tillika kassör

Joachim Holmqwist, Sekreterare

Jennie Norlin, Ledamot – Utbildningsansvarig

Anneli Widén, Ledamot – Medlemsansvarig

Richard Orgård, Ledamot – Kampanjansvarig tillika valledare

Catharina Hellberg, Ledamot – Klubbmästare

Celine Alfredsson, Ledamot (MUF)

Michaela Fletcher, ledamot (Gruppledare Moderata fullmäktigegruppen)

Ordförande Isabelle Ankarfjärd Jäger