St

yrelsen för Österåkersmoderaterna (vald av årsmötet 2019-02-20, konstituerad samma dag):

Isabelle Ankarfjärd Jäger, Ordförande

Johan Boström, Vice ordförande

Anna-Maria Tipper, Kassör

Joachim Holmqwist, Sekreterare

Fredrik Rosengren, Ledamot – Kampanjansvarig

Anneli Widén, Ledamot

Conny Ling, Ledamot

Catharina Hellberg, Ledamot – Klubbmästare

Celine Alfredsson, Ledamot (MUF)

Michaela Fletcher, adjungerad ledamot (KSO)

 

Ordförande Isabelle Ankarfjärd Jäger
Ordförande Isabelle Ankarfjärd Jäger