Styrelsen för Österåkersmoderaterna (valda av årsmötet 2017-02-22):

Isabelle Ankarfjärd Jäger, Ordförande

Johan Boström, Vice ordförande

Erik Lanner, Kassör

Joachim Holmqwist, Sekreterare

Lotta Holmgren, Ledamot

Fredrik Rosengren, Ledamot

Celine Alfredsson, Ledamot (MUF)

Michaela Fletcher, adjungerad (KSO)