Förskole- och grundskolenämnden

Hampe Klein                     Ordförande

Annika Lööv                      Ledamot

Peter Rönnlund                 Ledamot

Christer Rydén                  Ledamot

Peter Bramstedt                Ersättare

Karin Fredman                  Ersättare