Österåker – Österåker

Valfrihet, trygghet, kvalitet

Omval av styrelsen

Det blev omval för föreningsstyrelsen på årsmötet den 20/2. Enda justeringen var att Anna-Maria Tipper blev ledamot

Läs mer»

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag på ledamöter i föreningsstyrelse samt revisorer och ombud för verksamhetsåret 2019 återfinns under länken nedan.

Läs mer»

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för Österåkersmoderaterna avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018: Verksamhetsberättelse 2018 Moderaterna

Läs mer»

Årsmöte 20/2

Medlemmar i Österåkersmoderaterna kallas till ordinarie stadgeenligt årsmöte i föreningslokalen, Luffarbacken 5 den 20 februari klockan 19:00.

Läs mer»