Österåker – Österåker

Valfrihet, trygghet, kvalitet

Nästa m-grupp 14/11

Fullmäktiges ledamöter och ersättare kallas och övriga medlemmar inbjudes till extra m-grupp 14/11 klockan 19:00 i föreningslokalen

Läs mer»

M-grupp 17/10

Fullmäktiges ledamöter och ersättare kallas och övriga medlemmar inbjudes till M-grupp den 17/10 klockan 19:00 i föreningslokalen.

Läs mer»

M-grupp 26/9

Den nyvalda fullmäktigegruppen kallas till konstituerande M-grupp klockan 19:00 i föreningslokalen den 26/9. Välkomna!

Läs mer»