Österåker – Österåker

Valfrihet, trygghet, kvalitet

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag på ledamöter i föreningsstyrelse samt revisorer och ombud för verksamhetsåret 2019 återfinns under länken nedan.

Läs mer»

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för Österåkersmoderaterna avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018: Verksamhetsberättelse 2018 Moderaterna

Läs mer»

Årsmöte 20/2

Medlemmar i Österåkersmoderaterna kallas till ordinarie stadgeenligt årsmöte i föreningslokalen, Luffarbacken 5 den 20 februari klockan 19:00.

Läs mer»

Nästa m-grupp 5/12

Fullmäktiges ledamöter och ersättare kallas och övriga förtroendevalda inbjudes till m-grupp den 5/12 klockan 19:00 i föreningslokalen.

Läs mer»